نویسنده = اژدر سلیمانپور باکفایت
آزمایشگاه ریاضی برای دبیرستان و دانشگاه

دوره 8، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 51-62

اژدر سلیمانپور باکفایت؛ سیما کرم سراجی


تاثیر روش نموداری در تدریس مفاهیم و حل مسائل ریاضی..

دوره 2، شماره 4، مهر 1395، صفحه 9-23

اژدر سلیمانپور باکفایت؛ مهتا برجیسی