کلیدواژه‌ها = آموزش ریاضی
چرایی‌های مفهوم حد و کاربرد آن

دوره 6، شماره 19، شهریور 1399، صفحه 1-9

علی ملخاصی


اثبات در ریاضی مدرسه ای، چرا؟

دوره 5، شماره 14، خرداد 1398، صفحه 13-21

منصوره موسی پور


مروری بر چند اثبات قضیه مورلی

دوره 3، شماره 7، تیر 1396، صفحه 45-58

آرزو حسینی؛ خدیجه مرشدی


افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی (یک مطالعه اقدام پژوهی)

دوره 2، شماره 2، فروردین 1395، صفحه 32-35

سید صادق(رحمت) غلامی؛ رحیم شبانی؛ سارا فصدی